Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Idę za Tobą, Panie, aż do nieba (dla dzieci - 5 VIII))

05/08/22 Danuta Szelejewska
Nie możemy zapominać o tym, że zostaliśmy wybrani i powołani. Starotestamentalny autor Księgi Nahuma zapewnia o radości płynącej z faktu dochowywaniu wierności Bogu: „Święć, Judo, twe uroczystości, wypełniaj twe śluby (…). Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela” (Na 2, 1.3). Powinniśmy być wdzięczni Panu, że wybrał właśnie nas. Jest to sprawa niezwykle zaszczytna. Spełniając to, co nam powierzył, dajemy świadectwo wierze.