Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Najpiękniejsze co może być w naszym życiu (dla dorosłych - 1 VII)

01/07/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dusza nasza pragnie wciąż słyszeć cudowne zawołanie: „Pójdź za Mną”. I cudem jest to, że wciąż słyszymy i wciąż idziemy za Panem. Wciąż jesteśmy powoływani.