Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
6,00 zł 5,10 zł

Słuchając Franciszka

01/07/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek wytrwale idzie drogą wskazaną przez Apostołów Miłosierdzia. Prymat łaski pojawia się bardzo często w jego przepowiadaniu. Szczególnym dniem świętowania Miłosierdzia Boga we wspólnocie Kościoła jest Druga Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstały Jezus okazuje miłosierdzie Tomaszowi, który nie daje się przekonać wspólnocie uczniów o tym, że widzieli Pana, że Go spotkali i zasiadali z Nim razem przy stole. Jezus przychodzi ze względu na Tomasza, bo temu ostatniemu, chce udzielić tej samej łaski, co innym. Nie tylko pokazuje mu swoje rany, ale pozwala je dotknąć. Tym samym jasno objawia, że „miłosierdzie nie jest jedną z Jego cech między innymi, ale jest pulsem Jego serca” (2018). Franciszek niemal każdego roku w Niedzielę Miłosierdzia sprawuje w Rzymie uroczystą Mszę św. i powraca do Janowej Ewangelii o niezwykłym spotkaniu Mistrza i ucznia w poruszających i prostych homiliach.
01/08/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek z wielkim entuzjazmem podjął głoszenie Bożego Miłosierdzia. Idzie tu wyraźnie śladami wielkich poprzedników św. Jana Pawła II oraz św. Jana XXIII i św. Pawła VI. Eklezjologia papieża Pawła jest inspiracją dla Franciszkowej wizji Kościoła wychodzącego odważnie w świat z ewangelizacją. Adhortację Evangelii nuntiandii określił on jednym z najważniejszych dokumentów Magisterium XX w. Dobrego papieża Jana Franciszek ceni za profetyczną odwagę zwołania Drugiego Soboru Watykańskiego. Podczas kanonizacji nazwał go „papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu”. Mimo podeszłego wieku Franciszek podejmuje również wzorem Jana Pawła II pielgrzymkę przez ziemię angażując się osobiście, także poprzez liczne znaki bliskości, ze wspólnotami chrześcijańskimi, zwłaszcza tymi, które żyją w różnych kontekstach kulturowych i stanowią niewielkie, lecz prężne mniejszości wyznaniowe. Franciszek lubi wyruszać na granice. Bliska relacja łączy obecnego biskupa Rzymu z jego bezpośrednim poprzednikiem