Słuchając Franciszka

Świętowanie Miłosierdzia

01/07/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek wytrwale idzie drogą wskazaną przez Apostołów Miłosierdzia. Prymat łaski pojawia się bardzo często w jego przepowiadaniu. Szczególnym dniem świętowania Miłosierdzia Boga we wspólnocie Kościoła jest Druga Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstały Jezus okazuje miłosierdzie Tomaszowi, który nie daje się przekonać wspólnocie uczniów o tym, że widzieli Pana, że Go spotkali i zasiadali z Nim razem przy stole. Jezus przychodzi ze względu na Tomasza, bo temu ostatniemu, chce udzielić tej samej łaski, co innym. Nie tylko pokazuje mu swoje rany, ale pozwala je dotknąć. Tym samym jasno objawia, że „miłosierdzie nie jest jedną z Jego cech między innymi, ale jest pulsem Jego serca” (2018). Franciszek niemal każdego roku w Niedzielę Miłosierdzia sprawuje w Rzymie uroczystą Mszę św. i powraca do Janowej Ewangelii o niezwykłym spotkaniu Mistrza i ucznia w poruszających i prostych homiliach.