Słuchając Franciszka

Świętowanie Miłosierdzia (2)

01/08/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek z wielkim entuzjazmem podjął głoszenie Bożego Miłosierdzia. Idzie tu wyraźnie śladami wielkich poprzedników św. Jana Pawła II oraz św. Jana XXIII i św. Pawła VI. Eklezjologia papieża Pawła jest inspiracją dla Franciszkowej wizji Kościoła wychodzącego odważnie w świat z ewangelizacją. Adhortację Evangelii nuntiandii określił on jednym z najważniejszych dokumentów Magisterium XX w. Dobrego papieża Jana Franciszek ceni za profetyczną odwagę zwołania Drugiego Soboru Watykańskiego. Podczas kanonizacji nazwał go „papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu”. Mimo podeszłego wieku Franciszek podejmuje również wzorem Jana Pawła II pielgrzymkę przez ziemię angażując się osobiście, także poprzez liczne znaki bliskości, ze wspólnotami chrześcijańskimi, zwłaszcza tymi, które żyją w różnych kontekstach kulturowych i stanowią niewielkie, lecz prężne mniejszości wyznaniowe. Franciszek lubi wyruszać na granice. Bliska relacja łączy obecnego biskupa Rzymu z jego bezpośrednim poprzednikiem