Polecamy

1 niedziela Adwentu

Sugestie programowe
27/11/22
Życie człowieka ochrzczonego, choć wyzwolone z mocy grzechu, nadal naznaczone jest pożądliwością (por KKK 405). Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu „ja” polega na „czuwaniu”, na prostocie serca. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, chodzi zawsze o czuwanie w odniesieniu do Niego, do Jego Przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia: „dzisiaj”. Oblubieniec przychodzi pośród nocy; światłem, które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary (KKK 2730).
Sugestie słuchacza
27/11/22 Sławomir Zatwardnicki
Czy nie byłoby łatwiej, gdyby padła konkretna data Jego przyjścia? Wszyscy, którzy by chcieli, zdążyliby się przygotować. Dlaczego termin paruzji musi pozostawać tajemnicą? Być może ma to związek z ludzką wolnością? Czy jest możliwe, że nie tylko od Ojca, ale i od ludzi zależy „ów dzień”? W pewnym sensie śmierć jest swego rodzaju „osobistą paruzją”, przyjściem Syna Człowieczego czy raczej zmarłego stanięciem przed Synem Człowieczym. Niby śmierć nie jest niespodzianką, bo każdy umrze, a jednak zawsze zaskakuje. Może to być dobry trop do wyjścia dla kaznodziei.
Homilia do dorosłych
27/11/22 ks. Piotr Śliżewski
Przyjęcie prawdy o tym, że kiedyś przestanie istnieć to, co nas otacza, powoduje, że zupełnie inaczej patrzymy na aktualnie wydarzenia. Koniec historii świata zmienia wartość spraw „tego świata”. One są w końcu tylko na chwilę. Dłuższą lub krótszą, ale ciągle chwilę. Dlatego zamiast zaprzątania głowy tylko i wyłącznie doczesnością, warto wytworzyć w głowie i sercu miejsce na wieczność. Ona, jak sama nazwa wskazuje, będzie wiecznie, czyli zawsze. Adwent to czas odwrócenia wzroku od doczesności i skierowanie go na sprawy duchowe, które nigdy nie przeminą.
Homilia do dorosłych
27/11/22 ks. Robert Klemens COr
Kiedy zadamy sobie pytanie jakie są okoliczności popełnianych przez nas grzechów odkryjemy, że wszystkie one dzieją się w jakimś „zaciemnieniu” sumienia, umysłu czy woli, a niektóre dokonują się wprost „pod osłoną ciemności”. Kiedy podczas ostatniej wieczerzy Judasz opuszczał grono apostołów, ewangelista Jan zapisał, że „była noc”. Jezus, który przychodzi jako Światłość świata pragnie, byśmy nie żyli w ciemności.
Homilia do młodzieży
27/11/22 ks. Marek Piedziewicz
Będziemy więc wspominać to, co już się wydarzyło, ale ma znaczenie także dla nas. Jezus jest przecież postacią historyczną, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Wierzymy w Niego i wiele od Niego otrzymujemy. Choć ten okres Adwentu jest spojrzeniem na to, jak „Oni kiedyś” oczekiwali na Chrystusa, ma jednak znaczenie dla tego, jak „My dziś” Go spotykamy.
Homilia do dzieci
27/11/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Przed nami andrzejki, zaraz po nich Barbórka, czyli święto górników, a dwa dni później przyjdzie do was Święty Mikołaj i przyniesie podarki. Następnie minie kilkanaście dni i będziemy stroić choinkę, a potem Wigilia i święta Narodzenia Pańskiego. Zanim jednak przyjdą święta, chcemy się do nich dobrze przygotować. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy zastanowili się nad tajemnicą wcielenia, czyli nad tym, że Słowo Boga stało się Człowiekiem – Jezusem Chrystusem.