1 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Kościół znakiem i źródłem pokoju  

27/11/22
Życie człowieka ochrzczonego, choć wyzwolone z mocy grzechu, nadal naznaczone jest pożądliwością (por KKK 405). Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu „ja” polega na „czuwaniu”, na prostocie serca. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, chodzi zawsze o czuwanie w odniesieniu do Niego, do Jego Przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia: „dzisiaj”. Oblubieniec przychodzi pośród nocy; światłem, które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary (KKK 2730).
Życie w dzień jest życiem sensownym ze względu na cel, który jest „na horyzoncie”. Człowiek nie musi skupiać się jedynie na tym, co ma wokół siebie, ale jest w stanie poświęcić niektóre z tych rzeczywistości, dla czegoś, co w pełnym świetle widzi dalej. Taki człowiek nie traci pokoju nawet wtedy, gdy wydaje się, że coś traci.
Taka jest rzeczywistość Kościoła, który uczy patrzeć „dalej”, patrzeć „poza”, na tym polega prawdziwie czujne oczekiwanie.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.