1 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Przychodzi Światłość

27/11/22 ks. Robert Klemens COr
Kiedy zadamy sobie pytanie jakie są okoliczności popełnianych przez nas grzechów odkryjemy, że wszystkie one dzieją się w jakimś „zaciemnieniu” sumienia, umysłu czy woli, a niektóre dokonują się wprost „pod osłoną ciemności”. Kiedy podczas ostatniej wieczerzy Judasz opuszczał grono apostołów, ewangelista Jan zapisał, że „była noc”. Jezus, który przychodzi jako Światłość świata pragnie, byśmy nie żyli w ciemności.