2 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Kościół nieustannie nawracający się – Chrystusowy dar sprawiedliwości

04/12/22
Ta niedziela, to wspaniała okazja do ukazania wiernym pokuty w jej pełnym wymiarze. Chodzi nie tylko o wyrzeczenie, ale o autentyczne oddanie się Ojcu na wzór Jego Syna. Będzie to oznaczało nie tylko akty zewnętrzne (modlitwa, post, miłosierdzie), ale przede wszystkim ufne oddanie Bogu wszystkich dziedzin swojego życia. Nie chodzi jedynie o oddanie Mu spraw aktualnych, czy trosk, ale o zaproszenie Boga do swojego życia na Jego zasadach, wedle Jego sprawiedliwości. Bp Fulton Sheen powiedział, że „Być grzesznikiem, to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym – to nasza nadzieja”. Ukazuje tym samym, że początkiem pokuty jest uznanie swojej niewystarczalności i ciążącego wyroku „bowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6, 23).
Nie jest to oczekiwanie wyroku skazującego na potępienie, ale ufne przyjęcie daru sprawiedliwości poprzez oddanie się Ojcu (por. Modlitwa nad darami). To nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje „w łonie swoim grzeszników” i który będąc „święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje”.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.