2 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Perspektywa wieczności

04/12/22 Rafał Bernard
Być może na jakiś właściwy trop, na przebłysk zrozumienia naprowadzają nas słowa z Pawłowego Listu do Rzymian: „To… napisane zostało…, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję”. Czy w takim razie mamy mieć nadzieję, że wizja pokoju i łagodności jednak się ziści kiedyś na końcu czasów – naszych i ostatecznych? Czyli nie pozostaje nic innego, jak z łagodnością i cierpliwością przejść przez nasze niespokojne życie na tym nadzwyczaj niespokojnym świecie, ciesząc się na śmierć i niebo?