2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Tylko Chrystus może nas oczyścić

04/12/22 ks. Mariusz Pohl
A jednak wielu z nas w różnym stopniu i w różnych sprawach często tkwi w myśleniu i mentalności Starego Testamentu. Czym ta mentalność jest, ilustruje nam najlepiej postać św. Jana Chrzciciela, który był zwieńczeniem Starego Przymierza, zwłaszcza jego słowa z dzisiejszej Ewangelii. I to nawet nie te zapowiadające królestwo niebieskie czy wzywające do nawrócenia, lecz surowe napomnienia i groźby pod adresem faryzeuszów i saduceuszów. Jakoś taki język groźby, zwłaszcza pod adresem innych, jest nam bliski. Postacie i grzmiące słowa Eliasza, Jeremiasza, Jonasza i innych proroków trafiają nam do przekonania bardziej niż błogosławieństwa czy wezwanie do miłości nieprzyjaciół. I z takim przesłaniem utożsamiamy często Stary Testament. Ale jest to spore uproszczenie i bardzo niepełna wizja czasów przed Jezusem.