3 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Kościół radosny spełniającymi się obietnicami Boga

11/12/22
Święty Jakub Młodszy zaprasza do postawy cierpliwego i wytrwałego oczekiwania. Radość z pewności realizacji obietnicy może znacząco wpłynąć na zwiększenie się pokładów cierpliwości. Jednak warto zauważyć, że cierpliwość jest jednocześnie decyzją, pracą i owocem. Decyzją, gdyż polega na świadomej zgodzie, że moi bliscy są niedoskonali. Pracą, gdyż jest umiejętnością długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych, co nasuwa myśl o możliwości spokojnego wypracowywania w sobie takiej cechy.
Nade wszystko jest owocem, współpracy z Duchem Świętym, gdyż wypływa z miłości (1 Kor 13, 4). A zatem potrzeba wielowarstwowego działania, które będzie dla wiernych szkołą cierpliwości i wytrwałości w oczekiwaniu na przyjście Pana. Należy tę cnotę wypracowywać w codzienności, w najdrobniejszych sytuacjach. Warto zwrócić uwagę na fundamentalny moment podjęcia decyzji przyjęcia siebie i swoich bliskich (moich braci i sióstr) jako niedoskonałych. Będzie to skutkowało pracą nad powstrzymaniem się od zmieniania ludzi na swoją modłę.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.