3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Kwiecista pustynia

11/12/22 ks. Maciej Szczepaniak
Ten dar przychodzącego Pana, Jego bliskości, prorok Izajasz opisuje dziś w kategoriach rozweselonej pustyni, która zaczyna kwitnąć, skacze i wykrzykuje z uciechy. Radość dodaje otuchy: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, On sam przychodzi, by was zbawić” – woła prorok. Tą rozweseloną pustynią ma stać się dziś nasze serce. Chcemy dziś na nowo odkryć w Chrystusie radość naszego życia, a przez sakrament Eucharystii stać się ogrodem pełnym kwiatów.