3 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Ważne, żeby wytrwać do końca

11/12/22 Danuta Szelejewska
Ewangelista kieruje również naszą uwagę na Jezusa Chrystusa. Powołując się na starotestamentalne proroctwo Izajasza przedstawił Mesjasza jako Tego, dzięki któremu „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11, 5). Ten właśnie Jezus nie tylko mówił, ale przede wszystkim czynił. Podziw tłumów wzbudzały dokonywane przez Niego liczne cuda, stanowiące widzialne i prawdziwe dowody Jego boskości, a także wskazujące na rozpoczęty czas mesjański.