32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Saduceusze i prawo lewiratu

06/11/22 ks. Konrad Sulmirski
Pytanie było jednak swego rodzaju prowokacją, podobną do tych, którym poddawany był Chrystus niejednokrotnie przez faryzeuszy. Było próbą udowodnienia Jezusowi, że myli się, głosząc prawdę o życiu wiecznym. Aby wykazać rzekomą absurdalność czy w każdym razie słabość Jego nauczania, saduceusze podają przykład owej kobiety, licząc po cichu, że Ten nie da rady na nie odpowiedzieć, albo udzieli odpowiedzi, która da podstawy do oskarżania Go.