Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Stać po właściwiej stronie, aby mieć życie wieczne

06/11/22 ks. Maciej Przybylak
To co zapowiadała wiara tej rodziny męczenników z II wieku przed Chr. wskazuje to, co będzie głoszone przez wspólnotę Kościoła: Jezus Chrystus zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy. Jeśli w to nie wierzymy, jak powie Apostoł Paweł, nasza wiara jest próżna, a nasze świadectwo fałszywe.