32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Stać po właściwiej stronie, aby mieć życie wieczne

06/11/22 ks. Maciej Przybylak
To co zapowiadała wiara tej rodziny męczenników z II wieku przed Chr. wskazuje to, co będzie głoszone przez wspólnotę Kościoła: Jezus Chrystus zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy. Jeśli w to nie wierzymy, jak powie Apostoł Paweł, nasza wiara jest próżna, a nasze świadectwo fałszywe.