32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Świętowanie Dnia Pańskiego jest świadectwem nadziei na życie wieczne (Dies Domini, 75)

06/11/22
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, sprowokowany przez saduceuszów, podaje ważne informacje na temat tych, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych. Nie będą się oni żenić ani za mąż wychodzić. Równi aniołom będą dziećmi Bożymi i uczestnikami zmartwychwstania! Zbawiciel zaskoczył saduceuszów, ukazując Mojżesza jako tego, który nazywając Pana Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, zaznaczył, że umarli zmartwychwstają. Dlaczego?
Niezwykle mocno i wiarygodnie brzmi Jezusowa puenta: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem żyją dla Niego”. Argumenty Pana Jezusa dane są nam po to, by umocnić naszą wiarę w tajemnicę zmartwychwstania. W tej tajemnicy wszystko nabiera sensu, nawet przedwczesna śmierć czy długotrwałe, niezawinione cierpienie oraz prześladowania. Moc wiary w zmartwychwstanie objawia się w każdej sytuacji, trzeba zatem uczynić wszystko, co możliwe, by ona wzrastała, była coraz dojrzalsza i zawsze czysta.
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.