Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Świętowanie Dnia Pańskiego jest świadectwem nadziei na życie wieczne (Dies Domini, 75)

06/11/22
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, sprowokowany przez saduceuszów, podaje ważne informacje na temat tych, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych. Nie będą się oni żenić ani za mąż wychodzić. Równi aniołom będą dziećmi Bożymi i uczestnikami zmartwychwstania! Zbawiciel zaskoczył saduceuszów, ukazując Mojżesza jako tego, który nazywając Pana Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, zaznaczył, że umarli zmartwychwstają. Dlaczego?
Niezwykle mocno i wiarygodnie brzmi Jezusowa puenta: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem żyją dla Niego”. Argumenty Pana Jezusa dane są nam po to, by umocnić naszą wiarę w tajemnicę zmartwychwstania. W tej tajemnicy wszystko nabiera sensu, nawet przedwczesna śmierć czy długotrwałe, niezawinione cierpienie oraz prześladowania. Moc wiary w zmartwychwstanie objawia się w każdej sytuacji, trzeba zatem uczynić wszystko, co możliwe, by ona wzrastała, była coraz dojrzalsza i zawsze czysta.
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.