Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zadatek życia wiecznego

06/11/22 ks. Piotr Szkudlarek
Pytając jak nastąpi nasze zmartwychwstanie spoglądamy na Eucharystię, w której zwykły chleb za sprawą Bożej interwencji staje się ciałem naszego Pana. W ten sposób łączy w sobie to co ziemskie, zniszczalne i niebiańskie – dające zadatek życia wiecznego. Karmiąc się Ciałem Pańskim, jak uczy św. Ireneusz, „wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania”.