33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bój się tylko Boga

13/11/22 ks. Radosław Rychlik
Przyjdzie dzień, kiedy nie zostanie kamień na kamieniu z naszego życia. Trzeba napisać testament i rozdać innym to coś zgromadził, a wtedy zobaczysz, co tak naprawdę należy do ciebie. Zobaczysz, może nawet z przerażeniem, co ze sobą zabierzesz do wieczności. Dokąd więc prowadzi moja życiowa droga? Kogo w życiu słucham? Na kim opieram swą przyszłość? To pytania na dziś, bo zbliża się dzień palący jak piec. Jeżeli zgromadzimy tylko słomę, marny nasz los. Trzeba nam inwestować w złoto wiary i miłości, tylko to przetrwa. Tylko to zabierzemy ze sobą.