33 niedziela okresu zwykłego

Przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie, może wypełnić się w każdej chwili (KKK 673)

13/11/22
Zainspirowani liturgią słowa podejmijmy temat wytrwałej czujności. Jest to temat istotny, od wytrwałości bowiem zależeć będzie ocalenie życia! Natomiast dzięki czujności uniknie człowiek wielu błędów i nieszczęść. Czasy obecne nie sprzyjają cnocie wytrwałości. Wielu ludzi kieruje się dziś porywami serc. Nie czynią tego, czego, jak mówią, nie czują. Mobilizują się do czegoś tylko wtedy, kiedy mają taką potrzebę.
W efekcie wytrwałość staje się postawą niemożliwą do zrealizowania, co powoduje brak osiągania pożądanych efektów w każdej niemal dziedzinie życia.
Trzeba tu zwrócić uwagę na wezwanie Chrystusa do tego, by się strzec przed zwodniczymi działaniami fałszywych posłańców Bożych, a więc zachowywać czujność, w chwili próby, gdy ci, którzy w niego wierzą, będą zmuszeni się obronić, oraz by mimo zdrady ze strony najbliższych trwać do końca przy Panu, gdyż jego wyznawcy ocalą życie dzięki swojej wytrwałości. Zapowiedź dnia ostatecznego (por. 673; 1001; 2730) jest pełna nadziei!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.