4 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Kościół wspólnotą wiary i nadziei

18/12/22
Niedziela, w której wielu z przychodzących do Kościoła ma zaprzątnięte myśli zewnętrznymi przygotowaniami do uroczystości Bożego Narodzenia nadarza się więc okazja, by zwrócić ich wzrok na sedno zbliżającego się czasu. Może się okazać, że jest to wiara „przeżywana w ciemności. Może być wystawiona na próbę. Świat, w którym żyjemy, bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia nas wiara. Doświadczenia zła, cierpienia, niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczać Dobrej Nowinie; mogą one zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą” (KKK 164).
Niemniej jednak przykład św. Józefa, człowieka całkowitego zawierzenia może wlać w serca wierzących łaskę nadziei, że wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Okazanie zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu (por. KKK 154). Człowiek decydujący się na ufne przylgnięcie do Boga nigdy nie jest sam.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.