Polecamy

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Sugestie programowe
20/11/22
Liturgia słowa z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata umożliwia nam zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie osobistej decyzji, na mocy której człowiek chce – nie musi, ale chce – dokonać wyboru Tego, któremu powierzy swoje losy, któremu odda swoje życie, którego poprosi o to, aby nim kierował. Im bardziej świadoma i przemyślana, motywowana wiarą i roztropnością będzie to decyzja, tym piękniejsze będą jej owoce. Kandydatów na przejęcie naszego życia, zawładnięcie nim w celu zdominowania nas, jest wielu.
Sugestie słuchacza
20/11/22 Małgorzata Szewczyk
Homilista mógłby wyjaśnić, jak rozumieć królestwo Boże i królewskość Jezusa wiszącego na krzyżu, skoro dla jednych jest On bezsilnym Bogiem, dla Żydów zgorszeniem, a głupstwem dla (neo)pogan? Dlaczego królewskość, symbol chwały, majestatu, powód do oddawania czci i uznania potęgi, staje się pretekstem do wydania wyroku haniebnej śmierci? Jak w Tym, od którego wzrok odwracano, rozpoznać Zbawiciela?
Homilia do dorosłych
20/11/22 ks. Paweł Wygralak
Stajemy dzisiaj jako ludzie wiary pełni dziękczynienia. Jakże bowiem nie dziękować Chrystusowi Królowi Wszechświata, który stanął pośród nas i mając taką władzę, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7–8). A uniżywszy stanął pośród nas i obdarzył każdego z nas miłością miłosierną, która przebacza nam nasze grzechy, nasze wszelkie słabości.
Homilia do dorosłych
20/11/22
Jest jednak osoba, która ma tę pewność, która jest przekonana, że Chrystus naprawdę jest Królem, Synem Bożym. Paradoksalnie jest to złoczyńca wiszący obok Jezusa. Ma on świadomość swoich złych czynów i wie, że kara jest słuszna, ale jednocześnie zdobywa się na prośbę, aby Jezus okazał mu miłosierdzie – „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Za to wyznanie wiary Zbawiciel nagradza go największym darem – przyjmuje go do nieba.
Homilia do młodzieży
20/11/22 s. Urszula Kłusek SAC
Jednak dzisiejsza opowieść o Królu, którą słyszeliśmy w czasie czytania Ewangelii nie ma w sobie nic z bajki. Jest prawdą. I to w dodatku zbawienną prawdą! Bez tej prawdy, nie mamy szans na życie wieczne i na szczęście, które nie kończy się i nie przemija. Oczywiście, ludzie, którzy nie wierzą w Boga, powiedzą, że żaden król nie jest im potrzebny, a szczęście jest tutaj, na ziemi i zależy całkowicie od tego, jak zagospodaruję swoje życie. My, wierzący wiemy jednak, że nasze życie nie bierze początku od nas samych, że sami go nie ochronimy i że nie kończy się razem z biegiem życia ziemskiego. Wierzymy i wyznajemy, że naszym Bogiem i Panem, naszym Królem jest Jezus Chrystus Syn Boży, który przyjął na siebie ludzkie ciało, w tym ciele żył, przyjął Mękę, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
Homilia do dzieci
20/11/22 Danuta Szelejewska
Wśród ogromu zła toczących się wydarzeń dostrzegamy iskrę nadziei. Oto bowiem znalazł się dobry łotr, dla którego przyszłość nabrała ogromnego znaczenia. Bardzo żałował zła, które popełniał do tej pory. Wprawdzie nie miał już żadnych możliwości, by zmienić swoje dotychczasowe życie, jednak wykorzystał szansę, jaka została mu darowana. Szeroko otwartym sercem zwrócił się wprost do wiszącego obok niego na krzyżu Jezusa. Uznał Go za swojego osobistego Pana i Króla. Wtedy też został zaproszony do królestwa niebieskiego.