Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dzieci

Chrystus Król jest naszym Panem

20/11/22 Danuta Szelejewska
Wśród ogromu zła toczących się wydarzeń dostrzegamy iskrę nadziei. Oto bowiem znalazł się dobry łotr, dla którego przyszłość nabrała ogromnego znaczenia. Bardzo żałował zła, które popełniał do tej pory. Wprawdzie nie miał już żadnych możliwości, by zmienić swoje dotychczasowe życie, jednak wykorzystał szansę, jaka została mu darowana. Szeroko otwartym sercem zwrócił się wprost do wiszącego obok niego na krzyżu Jezusa. Uznał Go za swojego osobistego Pana i Króla. Wtedy też został zaproszony do królestwa niebieskiego.