Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Chrystus Królem nie z tego świata

20/11/22 ks. Paweł Wygralak
Stajemy dzisiaj jako ludzie wiary pełni dziękczynienia. Jakże bowiem nie dziękować Chrystusowi Królowi Wszechświata, który stanął pośród nas i mając taką władzę, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7–8). A uniżywszy stanął pośród nas i obdarzył każdego z nas miłością miłosierną, która przebacza nam nasze grzechy, nasze wszelkie słabości.