Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Sugestie słuchacza

Wyszydzony Król

20/11/22 Małgorzata Szewczyk
Homilista mógłby wyjaśnić, jak rozumieć królestwo Boże i królewskość Jezusa wiszącego na krzyżu, skoro dla jednych jest On bezsilnym Bogiem, dla Żydów zgorszeniem, a głupstwem dla (neo)pogan? Dlaczego królewskość, symbol chwały, majestatu, powód do oddawania czci i uznania potęgi, staje się pretekstem do wydania wyroku haniebnej śmierci? Jak w Tym, od którego wzrok odwracano, rozpoznać Zbawiciela?