Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Słowo, które daje nowe życie

26/12/22 Dawid Grześkowiak OP
Nie byłoby jednak zapału i odwagi Szczepana, gdyby w pewnym momencie swojego życia nie narodził się z Boga, przez chrzest. Łaska chrztu mogła się w nim rozwijać poprzez jego świadomą decyzję na to, aby Jezus go przemieniał. Nie byłoby też jego płomiennej przemowy przez Sanhedrynem, gdyby wcześniej nie otworzył się na działanie Ducha Świętego, obiecanego przez Jezusa, a w mocy którego przemawiał. Nie zobaczyłby w godzinie swojej śmierci otwartego nieba, gdyby nie łaska wiary, której pozwolił w sobie rozkwitnąć. Nie miałby wreszcie twarzy anioła, gdyby nie był nieustannie zapatrzony w swojego Mistrza, Jezusa, z miłości do którego oddał swoje życie.