Świętego Szczepana
Homilia do dzieci

Spotkanie z męczennikami

26/12/22 ks. Grzegorz Świecarz
Szczepan jest pierwszym męczennikiem. Jak wiecie Pan Jezus miał swoich uczniów. Czy pamiętacie, jak ich nazywamy? Odpowiedzi dzieci: są to apostołowie. Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to polecił swoim uczniom, aby nauczali o Panu Bogu innych ludzi. Uczniowie zatem głosili ewangelię, uczyli ludzi jak mają żyć, czynili cuda. Pan Jezus posłał ich na wszystkie krańce ziemi, dlatego uczniowie potrzebowali nowych uczniów. I takim nowym uczniem był św. Szczepan. Biblia mówi o nim: „Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” (Dz 6, 8).