Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Chrystus pokarmem

25/12/22 Dariusz Piórkowski SJ
Jezus leży w żłobie, a potem wisi na krzyżu, bo całe Jego życie nie tylko jest darem, ale też pokarmem. Dziecko w żłobie jest pokarmem. Betlejem to dom chleba. Jezus na krzyżu jest całkowitym dawaniem się Boga ludziom. W absolutnej bezbronności i bezsilności. Narodzenie to nie „święto słabości, lecz uzdrowienia” – wołał św. Grzegorz z Nazjanzu. Chrystus zbawia przez to, że karmi nas ubóstwem środków, które są tak proste, że aż nas rażą.