Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie programowe

Rzeczywistość Wcielenia znajduje jakby swoje przedłużenie w tajemnicy Kościoła

25/12/22
„Rzeczywistość Wcielenia znajduje jakby swoje przedłużenie w tajemnicy Kościoła – Ciała Chrystusa” (Jan Paweł II, „Redemptoris Mater”, nr 5)
Nawiązując do sfery czynów, homilista może wspomóc się nauczaniem Benedykta XVI, który zauważył, że inspiracją dzieł miłosierdzia jest dla chrześcijan miłość Chrystusa. „Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną, ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia materialnego” (Deus Caristas est, nr  28). Wizję Kościoła, który wciela w doczesny świat Chrystusową energię dni ostatnich (por. drugie czytanie) kreśli papież Franciszek: „Nie można już̇ dłużej twierdzić́, że religia powinna się̨ ograniczać́ do sfery prywatnej i że istnieje tylko po to, by przygotować́ dusze do nieba. Wiemy, że Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także na tej ziemi, chociaż̇ powołane są̨ do wiecznej pełni, ponieważ̇ stworzył On wszystko «do użytkowania» (1 Tm 6, 17), aby wszyscy mogli z tego korzystać́. Wynika stąd, że nawrócenie chrześcijańskie wymaga, abyśmy rozważyli ponownie w pierwszym rzędzie to, co dotyczy ładu społecznego i realizacji dobra wspólnego” (Evangelii gaudium, nr 182).
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.