Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie słuchacza

Stało się ciałem…

25/12/22 Szymon Bojdo
Myślę, czytając prolog Ewangelii Janowej, jak często wielu z nas zostało oszukanych, mimo że dawano nam wiele gwarancji i potwierdzeń na piśmie – tymczasem Bóg jest nam wierny, choć jego wierność oparta jest na czymś tak pozornie ulotnym – na słowie. Szczególnie w czasie tych świąt, kiedy w kościołach jest nas jakby więcej, możemy pomyśleć, że to słowo staje się ciałem, także w nas. Nawet jeśli tylko na chwilę stajemy się dla siebie bardziej życzliwi, nawet jeśli po świętach wrócimy do starego kieratu, to to słowo może już w nas działać i ucieleśniać w nas Chrystusa.