Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Wiara, nadzieja i miłość wynikające z Bożego narodzenia

25/12/22 ks. Jan Markowski
Nie ma innego czasu poza świętami Bożego Narodzenia (chyba że Walentynki), kiedy tyle życzeń dotyczy miłości i dobra. I może za tą naturalną intuicją należy pójść. Jeśli życzę komuś wesołych świąt, to chcę jego dobra i już w najprostszy sposób wyrażam moją życzliwość, a może nawet jakiś rodzaj miłości. Miłość jest zadaniem, które wynika z miłości ofiarowanej przez Boga. Jednym z tych momentów jest przyjście Jezusa w grocie betlejemskiej. Ta Miłość jest przekazywana „z rąk do rąk”. Bóg daje, Maryja przyjmuje, Józef przyjmuje, dzielą się nią Aniołowie z pasterzami, przyjmują ją również mędrcy. Jest odrzucona przez Heroda, ale znajduje swoje miejsce na wygnaniu w Egipcie... i tak można by dalej kontynuować. Aż ta Miłość zwiśnie na krzyżu i zmartwychwstanie dla naszego zbawienia.