Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

Wszystkich Świętych

01/11/22
Jezus Chrystus spogląda w tym dniu na każdego z wysokości Góry Błogosławieństw i ogłasza, że szczęśliwymi i błogosławionymi mogą uczynić nas skromność ducha, cichość, pragnienie sprawiedliwości, miłosierdzie, czystość serca, a nawet smutek, z którego On wyprowadza światło. Chce nam przypomnieć, że nie to „niebo”, które staramy się budować na ziemi, uczyni nas szczęśliwymi.
Sugestie słuchacza
01/11/22 Anna Lipczyńska
Obawiam się, że chociaż papież Franciszek często mówi o „świętych z sąsiedztwa”, to i tak tylko bardzo nieliczni uczestnicy świątecznej Eucharystii myślą o świętości inaczej niż o super elitarnym gronie ludzi z zaświatów. A i ilu potrafi sobie wyobrazić własną świętość jako coś realnego? „Przecież nie jestem święty/święta, więc proszę nie oczekiwać ode mnie «takiego» poświęcenia, «aż takiej» prawości, odwagi itp.”.
Homilia do dorosłych
01/11/22 ks. Adam Kalbarczyk
Nasze doczesne życie rozgrywa się pomiędzy „już” i „jeszcze nie”, pomiędzy tym, czym jesteśmy, a tym, czym będziemy. Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje na to drugie. Jest ona jednym wielkim zapewnieniem, że nasz cel jest osiągalny, unaocznieniem naszej przyszłej chwały, której nie można stawiać na równi z teraźniejszymi cierpieniami. Mówią o tym oba dzisiejsze czytania. Pierwsze – z Księgi Apokalipsy św. Jana – mówi o wielkim tłumie ludzi „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków”, odzianych w białe szaty, stojących przed tronem i przed Barankiem. To ci, „którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”. Obraz ten wskazuje na chrzest, na białe szaty nowo ochrzczonych. Są one znakiem otrzymanego na chrzcie daru dziecięctwa Bożego.
Homilia do dorosłych
01/11/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Uroczystość dzisiejsza wskazuje nam na istotę świętości. Oznacza ona „życie blisko Boga”. Taka koncepcja świętości wskazuje, że jest ona możliwa tylko we współpracy z łaską i nie zależy tylko od starań i wewnętrznej siły człowieka. Jest ona darem, którego udziela Pan Bóg. Święci to ci, którzy w swym życiu pozwolili, aby łaska Boża uczyniła ich ludźmi spełnionymi i szczęśliwymi.
Homilia do młodzieży
01/11/22 ks. Radosław Kacprzak
Świat, w którym żyjesz, posługuje się dziwną narracją podkreślając, że szczęście możliwe jest tylko wtedy, gdy skończysz dobre studia, zdobędziesz dobrze płatną pracę i będziesz miał kogoś, kto pomoże ci zatroszczyć się o przyszłość. W dobie różnych propozycji pewnie poszukujesz rady, co zrobić, by jakoś się w życiu „ustawić” i odnaleźć drogę do szczęśliwego życia. Możliwe też, że w ogóle nie myślisz o świętości uważając ją za pojęcie zarezerwowane raczej tylko dla ludzi w podeszłym wieku.
01/11/22 ks. Tomasz Rogoziński
Być może na pytanie o to, kim chcemy zostać w przyszłości pojawiła się jeszcze jedna odpowiedź, chociaż pada ona bardzo rzadko. Jaka? Że chciałbym w przyszłości zostać świętym. Niektórzy święci i błogosławieni w ciągu swojego życia otwarcie mówili, że dążą do świętości, że jest dla nich bardzo ważna sprawa. Dzisiaj jest szczególny dzień, w którym możemy się dowiedzieć jak zostać świętym.