Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Chrzcielny dar świętości

01/11/22 ks. Adam Kalbarczyk
Nasze doczesne życie rozgrywa się pomiędzy „już” i „jeszcze nie”, pomiędzy tym, czym jesteśmy, a tym, czym będziemy. Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje na to drugie. Jest ona jednym wielkim zapewnieniem, że nasz cel jest osiągalny, unaocznieniem naszej przyszłej chwały, której nie można stawiać na równi z teraźniejszymi cierpieniami. Mówią o tym oba dzisiejsze czytania. Pierwsze – z Księgi Apokalipsy św. Jana – mówi o wielkim tłumie ludzi „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków”, odzianych w białe szaty, stojących przed tronem i przed Barankiem. To ci, „którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”. Obraz ten wskazuje na chrzest, na białe szaty nowo ochrzczonych. Są one znakiem otrzymanego na chrzcie daru dziecięctwa Bożego.