Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Podstawowe pragnienie chrześcijanina

01/11/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Uroczystość dzisiejsza wskazuje nam na istotę świętości. Oznacza ona „życie blisko Boga”. Taka koncepcja świętości wskazuje, że jest ona możliwa tylko we współpracy z łaską i nie zależy tylko od starań i wewnętrznej siły człowieka. Jest ona darem, którego udziela Pan Bóg. Święci to ci, którzy w swym życiu pozwolili, aby łaska Boża uczyniła ich ludźmi spełnionymi i szczęśliwymi.