Wszystkich Świętych

Święci „są zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości, nieustannie wstawiają się za nami u Ojca” (KKK 956)

01/11/22
Jezus Chrystus spogląda w tym dniu na każdego z wysokości Góry Błogosławieństw i ogłasza, że szczęśliwymi i błogosławionymi mogą uczynić nas skromność ducha, cichość, pragnienie sprawiedliwości, miłosierdzie, czystość serca, a nawet smutek, z którego On wyprowadza światło. Chce nam przypomnieć, że nie to „niebo”, które staramy się budować na ziemi, uczyni nas szczęśliwymi.
Święci to ludzie, którzy umarli dla tego świata w chwili chrztu, razem z Chrystusem. Śmierć nie jest dla nich tragedią, ale etapem, wolną gotowością do zostawienia w każdej chwili dóbr doczesnych, by wejść do chwały i „z Chrystusem zmartwychwstałym mieć radość wieczną (antyfona pogrzebowa). Przemieniony Eucharystią i posłany w pokoju Chrystusa człowiek chce iść i głosić: „To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy” (ks. P. Pawlukiewicz).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.