Apostolstwo modlitwy

Posługa miłości (grudzień)

01/12/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.