Homilie okolicznościowe

Rozwiązać przez wiarę (Niepokalane Poczęcie NMP)

08/12/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Nikt z nas się nie dziwi faktem, że sporo ludzi jest zniewolonych. Czym? Bogactwem, zabieganiem o własne sprawy, nadmierną zmysłowością, polityką, sprawami tego świata. Dość często te zniewolenia są niedostrzegalne. Dopiero wtedy, gdy zaczyna brakować czasu na codzienne rozmowy z żoną, mężem, dziećmi, przyjaciółmi, znajomymi – dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę z uwikłania samego siebie w sprawy „tego świata”. Przykre to jest, ale po „zerwania owocu z drzewa poznania dobra i zła” trudno jest nam podjąć walkę o naszą chrześcijańską duchowość. Co czynić, aby się nie zatracić w tym życiu?