Pierwszy piątek

Przykład życia opartego na wierze (2 XII - do dzieci)

02/12/22 Danuta Szelejewska
Chrystus jest obecny wśród nas. W chwili chrztu staliśmy się Jego uczniami, co zobowiązuje do dawania Mu świadectwa. Biorąc przykład z uzdrowionych niewidomych, którzy „skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy” (Mt 9, 31), nie zwlekajmy z dziełem ewangelizacji. Rozpocznijmy jak najszybciej, tu i teraz, bez oczekiwania na bardziej sprzyjające czasy.