Pierwszy piątek

Roztropność – troska o wieczność (4 XI - do dzieci)

04/11/22 Danuta Szelejewska
Nie wolno przecież krzywdzić innych, by przeżyć ziemskie życie w sposób najbardziej wygodny, łatwy i przyjemny. Walka ze złem jest wyrazem chrześcijańskiej roztropności, co tym samym wskazuje na naszą przynależność do Pana Jezusa. Święty Paweł w swoim Liście przestrzega: „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego (…).