Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Usłyszeć (2 XII - do dorosłych)

02/12/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jako chrześcijanie żyjemy także w tym celu, aby uświęcać świat swoim zachowaniem, słowem, uczynkami. Zadaniem naszym jest przede wszystkim „wyłowić” z tego światowego szumu, zgiełku, harmideru to wszystko, co jest zbudowane na Ewangelii. Tym samym usłyszymy wyraźnie, że Jezus nadchodzi.