Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Spotkania przed bierzmowaniem

01/11/22 Robert Olejnik
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Rozpoczynamy rozmowę z młodzieżą, pytając kiedy oni czują się naprawdę wolni. Kiedy mają poczucie swojej wolności. W zależności od grupy, rozstrzał odpowiedzi może być bardzo duży (od przysłowiowych imprez, do samotnego zdobywania szczytów górskich). Przyjmujemy tradycyjną zasadę, aby nie krytykować wypowiedzi. Prowadzący na zakończenie (lub jeśli trzeba ożywić grupę i sprowokować ją do wypowiedzi – wcześniej) może opowiedzieć kiedy on sam czuje się w pełni wolny (dobry pretekst do osobistej refleksji nt. wolności).
01/12/22 Robert Olejnik
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Na poprzednim spotkaniu rozmawialiśmy o wolności. Wolności wyboru, o idącymi za tym konsekwencjami. Na zakończenie spotkania przywoływaliśmy tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Poszukajcie proszę ten tekst na swoich telefonach (Pwt 30, 15–20). (Prosimy jednego z uczestników o przeczytanie tekstu na głos). Komentarz do tekstu W tekście mamy pokazane dwie opcje – wybór.