Spotkania przed bierzmowaniem

Temat 3: Moja wolność

01/11/22 Robert Olejnik
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Rozpoczynamy rozmowę z młodzieżą, pytając kiedy oni czują się naprawdę wolni. Kiedy mają poczucie swojej wolności. W zależności od grupy, rozstrzał odpowiedzi może być bardzo duży (od przysłowiowych imprez, do samotnego zdobywania szczytów górskich). Przyjmujemy tradycyjną zasadę, aby nie krytykować wypowiedzi. Prowadzący na zakończenie (lub jeśli trzeba ożywić grupę i sprowokować ją do wypowiedzi – wcześniej) może opowiedzieć kiedy on sam czuje się w pełni wolny (dobry pretekst do osobistej refleksji nt. wolności).