Spotkania przed bierzmowaniem

Temat 4: Mój wybór – moje konsekwencje

01/12/22 Robert Olejnik
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Na poprzednim spotkaniu rozmawialiśmy o wolności. Wolności wyboru, o idącymi za tym konsekwencjami. Na zakończenie spotkania przywoływaliśmy tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Poszukajcie proszę ten tekst na swoich telefonach (Pwt 30, 15–20). (Prosimy jednego z uczestników o przeczytanie tekstu na głos). Komentarz do tekstu W tekście mamy pokazane dwie opcje – wybór.