Spotkanie wspólnoty różańcowej

Błogosławiona jesteś między niewiastami (grudzień)

01/12/22 ks. Franciszek Zawadzki
Odmawiając modlitwę Zdrowaś Maryjo nazywamy błogosławioną Maryję – Matkę Jezusa. Pamiętajmy, że po raz pierwszy tymi słowami nazwał Maryję Anioł Gabriel w dniu zwiastowania. Ta świadomość niech nam zawsze pozwala rozumieć, że ostateczne błogosławieństwo i szczęśliwość naszego życia pochodzi w pełni od Boga. Zawsze – a może współcześnie jeszcze bardziej intensywnie – ludzie skupieni byli na poszukiwaniu szczęścia i spełnienia w swoim życiu.