Święto Najświętszej Rodziny
Homilia do dorosłych

Święta Rodzina Paradoksalna

30/12/22 Sławomir Zatwardnicki
W przypadku Świętej Rodziny wszystko wydaje się paradoksalne. Nawet słowo Boże realizuje się nie w taki sposób, jak bogobojni Żydzi mogliby oczekiwać. Czytamy u Syracydesa: „Pan uczcił ojca przez dzieci” oraz „Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci”. A także u Psalmisty: „Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki”. A przecież Józef doznaje czci ze względu na jedno Dziecko, Maryja nie sadzi kolejnych oliwkowych sadzonek, z kolei Jezus w ogóle nie miał dzieci. Okazuje się, że słowo wypełnia się w tym przypadku inaczej. Wszystko koncentruje się na tym wyjątkowym Dziecięciu oraz na Jego przyszłym, duchowym potomstwie.