CZYTANIA NA CZERWIEC

Gorejące ognisko miłości (5-11 czerwca)

05/06/22 Robert Więcek SJ
Niedziela, 5 czerwca Serce Jezusa, nieskończonego majestatu… „Kult Serca Chrystusa, «które jest powszechną siedzibą komunii z Bogiem Ojcem, (...) siedzibą Ducha Świętego», przyczynia się do umocnienia naszej więzi z Trójcą Świętą. Dlatego obchody stulecia poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przygotowują wiernych do Wielkiego Jubileuszu, zarówno ze względu na jego cel, to jest «uwielbienie Trójcy Świętej, od której wszystko pochodzi i ku której wszystko w świecie i w dziejach jest skierowane», jak i ze względu na jego ukierunkowanie ku Eucharystii, w niej bowiem życie przyniesione przez Jezusa w obfitości zostaje przekazane tym, którzy będą Go spożywać, aby przez Niego żyć” (Jan Paweł II). Wobec Boskiego Majestatu stajemy i kontemplujemy Go w Sercu Syna.