CZYTANIA NA MAJ

Niejedno imię Maryi (1-6 maja 2022)

01/05/22 Dawid Grześkowiak OP
Pierwsze wezwanie Litanii loretańskiej – Święta Maryjo – z pozoru najskromniejsze, i takie, do którego być może się przyzwyczailiśmy, zawiera w sobie wszystko, co o życiu duchowym Matki naszego Pana można powiedzieć. Wydaje się, że to niewiele, ale to są właśnie drzwi, przez które wchodzimy w głąb tajemnicy, którą nam odsłaniają kolejne wezwania, poniekąd wypływające z tego pierwszego. Co się kryje za tym określeniem „święta”? Pojęcie to ma długą historię a jego rozumienie i znaczenie ulegało na przestrzeni wieków różnym zmianom. Dzisiaj kojarzy nam się przede wszystkim z pewnego rodzaju czystością, bezgrzesznością. Jednak takie spojrzenie jest niewystarczające. Sięgając do starotestamentalnego znaczenia powiemy, że Maryja jest dosłownie oddzielona a mówiąc krócej: należy do Boga. To, że cała jest Jego wyraziła w słowach: „Oto ja, służebnica Pana” (Łk 1, 38). Cała dla Niego i cała pełna gotowości do działania.