CZYTANIA NA MAJ

Niejedno imię Maryi (14-20 maja)

14/05/22 Dawid Grześkowiak OP, ks. Jan Markowski
Stolico mądrości Dziś słowo stolica oznacza najważniejsze miasto w kraju, w którym znajdują się główne organy państwowe, jednak w swoim pierwotnym znaczeniu oznaczało krzesło, tron. Maryję nazywamy Stolicą mądrości, dlatego że przyjęła Tego, który jest odwieczną Mądrością – Jezusa. Pięknie podkreślają to słowa Akatystu ku czci Bogurodzicy: Witaj, bo jesteś tronem Króla, Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy. Wezwanie Stolico mądrości jest wyrazem zachwytu nad niepojętym cudem wcielenia Syna Bożego, ale także nad tajemnicą wywyższenia Maryi. Była prostą dziewczyną z Nazaretu, niedużej miejscowości w Galilei, a to właśnie ona jedyna była godna stać się tronem Najwyższego i to ona dała Mu ludzkie ciało.