CZYTANIA NA MAJ

Niejedno imię Maryi (28-31 maja)

28/05/22
Modlitwa często jest sporym wyzwaniem. Wśród różnych codziennych spraw bardzo łatwo ją opuścić, skrócić do minimum lub stwierdzić, że będę się modlić kiedy mam taką potrzebę. Postawa Maryi w Piśmie Świętym, jej obietnice w objawieniach, zachęty do modlitwy powszechnej i wytrwałej mogą dziś stać się naszą modlitwą. Prośmy za wszystkich, którzy doświadczają jakichkolwiek trudności w modlitwie o ich przezwyciężenie. Módlmy się o to, aby indywidualnie, czy wspólnotowo ludzie wzywali Boga widząc jak bardzo jest na potrzebny, ponieważ bez niego nic nie możemy uczynić.