12 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
19/06/22
Ideą naczelną dzisiejszej liturgii słowa warto uczynić odkrywanie prawdy o Chrystusie. Jest to proces, który w życiu uczniów Pańskich nie kończy się nigdy. Tajemnica Mesjasza, którym jest Pan, odkrywana jest przed nami przez Boga jedynie w takim stopniu, w jaki się do tego przyczynimy, dzięki naszej determinacji, pilności i wytrwałości wynikających z naszej wiary i miłości.
Sugestie słuchacza
19/06/22 Weronika Kurosz
Pojawia się jednak kwestia krzyża. Myślę, że musimy sobie uświadomić, że chrześcijaństwo nie ma monopolu na krzyż jako symbol udręki. Ludzie cierpią i dźwigają swoje krzyże niezależnie od wyznania i przekonań: niepełnosprawność dziecka, choroba, przemoc w domu, osamotnienie, obciążenie różnymi obowiązkami, doświadczenie wojny. I powiedzmy sobie szczerze, że wielu podejmuje trudy życia godnie i z pogodą ducha. Jaka zatem jest różnica między nimi a nami chrześcijanami? Czym różni się krzyż niechrześcijanina od krzyża chrześcijanina?
Homilia do dorosłych
19/06/22 ks. Mariusz Pohl
Poznać człowieka to coś znacznie więcej niż tylko coś o nim wiedzieć. Człowieka można poznać tylko z osobistego doświadczenia, spotkania, przebywania razem, ze wspólnych przeżyć i podobno trzeba zjeść beczkę soli nim się to stanie. Jezus może ten proces skrócić nawet do jednej chwili, ale od człowieka oczekuje otwartego serca i umysłu. Tak było w przypadku Piotra: pewnie razem z Apostołami długo się nad tym zastanawiali, dziwili się, zadawali sobie pytania – ale ostatecznie Piotr znalazł odpowiedź w okamgnieniu, a raczej usłyszał ją od Ducha Świętego.
Homilia do dorosłych
19/06/22 ks. Radosław Rychlik
Jaka zaś powinna być nasza postawa wobec Chrystusa? Bóg jest i powinniśmy Go naśladować, gdyż inaczej grozi nam kara wiecznego potępienia. Jezus z Nazaretu nie jest postacią z kreskówki, którą można się bawić. Syn Boży jest i żyje. Wzywa do nawrócenia, głosi Dobrą Nowinę, błogosławi i podnosi na duchu wszystkich, którzy pokornie proszą o pomoc. Okazuje miłosierdzie grzesznikom uznającym swoje winy. Istnienie Pana Jezusa nie zależy od naszego chcenia czy niechcenia. Nawet jeżeli komuś Zbawiciel przeszkadza, to nie spowoduje, że przestanie On być.
Homilia do młodzieży
19/06/22 s. Arletta Ziółkowska
I w naszym życiu zdarza się i może się zdarzyć, że musimy po prostu wziąć krzyż na swoje ramiona. Taki, jaki w danej chwili jest potrzebny dla naszego zbawienia. Krzyż bólu, choroby, rozstania, samotności, odrzucenia, niezrozumienia, utraty bliskiej osoby. Krzyż jest jakby złączony z naszym życiem. Przychodzi moment, że trzeba go dźwignąć, ponieść. Gdy przychodzimy do kościoła na Mszę św. musimy sobie uświadomić po co tu przychodzimy.
Homilia do dzieci
19/06/22 ks. Dariusz Zuber
A jak na pytanie Jezusa odpowiedzieli uczniowie? Jeden z nich o imieniu Piotr powiedział, że Pan Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem. Co to oznacza? Pan Jezus choć jest człowiekiem, jest też Bogiem. Bóg jak wiecie jest kimś potężnym, niezwykłym i dobrym. I ten Bóg stał się zwykłym człowiekiem. Można więc powiedzieć w nawiązaniu do historii z pikniku w przedszkolu, że tak jak tam aktorzy przebrali się za bohaterów bajek, tak Jezus Bóg „ubrał” się w strój człowieka. Dlatego mówimy o Panu Jezusie, że jest Mesjaszem, czyli Chrystusem. Zapytacie pewnie dlaczego Bóg przyszedł do nas w „stroju” człowieka?